WMK-PO

Onze school is structureel bezig met de verbetering van haar onderwijskwaliteit.

De kern van kwaliteitszorg vinden we samengevat in volgende vragen:
  • Doet de school de goede dingen?
  • Doet de school de dingen goed?
  • Hoe weet de school dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die wetenschap?
We hanteren vanaf 2012 het WMK-PO ( Werken met Kwaliteit - Primair Onderwijs ) als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te verbeteren.

Het scoren van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling. Het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken.

Quickscan en schooldiagnose

Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtskader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De twee instrumenten bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten.

In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde. Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze: Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Samenvattingen van rapportages WMK ouders, leerlingen en externe partijen: Klik op de items rechts op deze deze pagina.

Hieronder kunt u de rapportages downloaden:
Contact

Basisschool De Wegwijzer
Van den Berghstraat 2B
4885 AH Achtmaal T

076-5987155
E wegwijzer@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign