Samen op Weg om Wijzer te worden

De Wegwijzer is een kleine school in de gemeente Achtmaal en staat voor onderwijs in een veilige omgeving. De leerkrachten streven naar optimale resultaten voor ieder kind. De medewerkers hebben oog voor  talenten, mogelijkheden en kansen op didactisch, sociaal emotioneel en creatief gebied. Medewerkers hebben een  open en respectvolle houding naar kinderen, ouders en andere betrokkenen.

Oog voor ontwikkeling

De school valt onder Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) en bevindt zich in de kern van het dorp Achtmaal. We zitten in een Multi Functionele Accommodatie (MFA). Wij kunnen dus gebruik maken van verschillende ruimtes, ook beschikken wij over een inpandige gymzaal. Deze is nieuw en voorzien van vele mogelijkheden.

We hebben oog voor de ontwikkeling van het individuele kind, we hebben oog voor onze omgeving en de zaken in de wereld, de kwaliteit van het gebouw en de materialen zijn belangrijk, het totale schoolgebeuren moet een uitdagende en veilige omgeving zijn.

Kober groep

Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders.

Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat jullie zoeken.

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, er zijn verschillende mogelijkheden.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.

Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie 
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl.

Kijk ook eens op de website voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.

Mogelijkheden

Voor kinderopvang zijn verschillende mogelijkheden: 

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang van Kober is altijd vlakbij de basisschool van jouw kind. We zijn tot 18.30 uur open. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!

Overblijven (4-13 jaar)
Na een ochtend hard werken op school is het fijn even te kunnen ontspannen. We nemen de tijd om in een rustige sfeer samen te eten. Je kind neemt zijn eigen eten en drinken mee. Daarnaast is er volop gelegenheid om vrij te spelen en naar buiten te gaan. Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.kober.nl/overblijven.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren.

Peuteropvang (2-4 jaar)
Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.

Opvang door gastouders (0-13 jaar)
Voor kleinschalige en flexibele opvang ben je van harte welkom bij een van onze zorgvuldig geselecteerde gastouders.

WMK-PO

Onze school is structureel bezig met de verbetering van haar onderwijskwaliteit.

De kern van kwaliteitszorg vinden we samengevat in volgende vragen:
  • Doet de school de goede dingen?
  • Doet de school de dingen goed?
  • Hoe weet de school dat?
  • Vinden anderen dat ook?
  • Wat doet de school met die wetenschap?
We hanteren vanaf 2012 het WMK-PO ( Werken met Kwaliteit - Primair Onderwijs ) als instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het WMK-PO biedt onze school een Quick Scan en een Schooldiagnose aan om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te verbeteren.

Het scoren van de indicatoren van de Quick Scan leidt tot een globale kwaliteitsbepaling. Het scoren van de indicatoren en kernkwaliteiten van de Schooldiagnose levert een meer gedetailleerd overzicht van de stand van zaken.

Quickscan en schooldiagnose

Zowel de inhoud van de Quick Scan als de Schooldiagnose is afgeleid van het toezichtskader dat de Inspectie van het Onderwijs hanteert om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De twee instrumenten bevatten kwaliteitsaspecten als: leerstofaanbod, onderwijsleerproces, kwaliteitszorg, toetsing, tijdgebruik, schoolklimaat en opbrengsten.

In een cyclus van vier jaar komen zo alle kwaliteitsaspecten systematisch aan de orde. Tweejaarlijks worden de leerlingen en de ouders via WMK bevraagd op diverse aspecten waaronder sociale veiligheid en welbevinden. Verantwoording van onze kwaliteit gebeurt op de volgende wijze: Rapportages WMK worden overhandigd aan team, medezeggenschapsraad en College van Bestuur. Samenvattingen van rapportages WMK ouders, leerlingen en externe partijen: Klik op de items rechts op deze deze pagina.

Hieronder kunt u de rapportages downloaden:
Contact

Basisschool De Wegwijzer
Van den Berghstraat 2B
4885 AH Achtmaal 

T 076-5987155
E wegwijzer@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de regio Zundert.

© 2019 SPOZ Actilus webdesign